صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی سیر سیاه

تعداد مواردیافت شده 6

۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , ۲۰:۲۸
ربط:
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ , ۱۳:۳۵
ربط:
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ , ۲۳:۴۰
ربط: %۹۲
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ , ۲۲:۳۱
ربط: %۶۷