صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سینمای ایران

تعداد مواردیافت شده ۴۶
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۲:۰۸
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ , ۱۴:۱۲
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ , ۰۷:۳۷
ربط: %۶۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ , ۲۳:۱۲
ربط: %۳۷
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ , ۱۶:۴۳
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۳:۰۴
ربط: %۱۶
صفحه ۱ از ۲