صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سینمای ایران

تعداد مواردیافت شده ۴۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ , ۱۴:۴۲
ربط: %۱۶
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ , ۱۲:۴۸
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ , ۰۱:۵۶
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ , ۰۱:۲۲
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ , ۰۱:۳۶
ربط: %۱۶
صفحه ۱ از ۲