صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سینمای ایران

تعداد مواردیافت شده 21

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ , ۰۱:۵۹
ربط: %۴۵
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ , ۱۸:۰۱
ربط:
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ , ۱۴:۱۵
ربط: %۲۶
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ , ۰۱:۳۲
ربط: %۱۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ , ۱۳:۱۸
ربط: