صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سیگار

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ , ۱۴:۴۲
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ , ۲۲:۱۵
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ , ۰۳:۰۸
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۲۲:۲۷
ربط: %۵۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ , ۱۷:۴۲
ربط: %۹۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ , ۱۲:۰۱
ربط: %۸