صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شاخص بازار سهام

تعداد مواردیافت شده 72

۱۴۰۰/۰۲/۰۶ , ۱۵:۳۱
ربط:
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط: %۱۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۱۰:۰۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۱۱:۰۲
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۰۹:۱۵
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , ۰۹:۴۲
ربط: %۱۴
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , ۱۵:۱۲
ربط: %۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ , ۱۴:۱۳
ربط: %۴۱
۱ ۲ ۳
۷۲ مورد، صفحه ۱ از ۳