صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شاخص دلار

تعداد مواردیافت شده 44

۱۴۰۰/۰۲/۰۶ , ۱۵:۳۱
ربط:
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۰۹:۱۵
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , ۱۵:۱۲
ربط: %۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ , ۱۴:۴۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ , ۱۱:۰۵
ربط: %۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ , ۱۴:۱۳
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ , ۰۹:۰۲
ربط:
۱ ۲
۴۴ مورد، صفحه ۱ از ۲