صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شاخص کل بورس

تعداد مواردیافت شده 79

۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , ۰۹:۴۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , ۱۵:۱۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ , ۱۴:۴۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ , ۱۴:۱۳
ربط: %۲۶
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ , ۰۹:۰۲
ربط: %۶۱
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ , ۱۰:۱۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ , ۱۱:۴۸
ربط: %۵۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ , ۰۹:۵۵
ربط: %۵۱
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ , ۰۹:۴۱
ربط: %۴۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ , ۲۰:۱۲
ربط: %۲۳
۱ ۲ ۳ ۴
۷۹ مورد، صفحه ۱ از ۴