صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شاخص کل بورس تهران

تعداد مواردیافت شده 29

۱۴۰۰/۰۲/۰۶ , ۱۵:۳۱
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۰۹:۱۵
ربط: %۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ , ۱۴:۴۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ , ۱۴:۱۳
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ , ۱۰:۱۲
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ , ۱۱:۴۸
ربط: %۶۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ , ۰۹:۵۵
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ , ۰۹:۴۱
ربط: %۴۲
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ , ۲۰:۱۲
ربط: %۱۰
۱ ۲
۲۹ مورد، صفحه ۱ از ۲