صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

جستجوی شاعر

تعداد مواردیافت شده 8

۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط: %۱۴
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ , ۱۲:۰۱
ربط: %۸۶
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ , ۱۴:۰۸
ربط: %۱۶
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ , ۱۸:۰۳
ربط: %۳۹
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ , ۱۷:۰۷
ربط: %۵۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ , ۲۳:۵۱
ربط: %۱۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ , ۱۴:۲۲
ربط: %۲۸