صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شانگهای و تحریم های ایران

تعداد مواردیافت شده ۵
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۱۷:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۷:۵۳
کمتر از 1