صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شایان اویسی

تعداد مواردیافت شده ۵
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ , ۰۲:۴۷
ربط: %۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۴۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ , ۱۴:۲۳
ربط: %۲۵