صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ايرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شایان اویسی

تعداد مواردیافت شده ۷
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ , ۱۴:۲۳
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۴۱
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ , ۲۲:۴۷
ربط: %۶۵
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۳۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۴۱