صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شرکت های دانش بنیان

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ , ۲۳:۲۸
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ , ۱۲:۰۱
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ , ۱۰:۳۶
ربط: %۲۲
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ , ۱۶:۰۹
ربط: %۱۳