صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شعار

تعداد مواردیافت شده ۸۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۲۳:۰۲
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ , ۲۲:۱۷
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ , ۲۱:۰۹
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۱۹
صفحه ۱ از ۴