صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شکست مذاکرات وین

تعداد مواردیافت شده ۲۱
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ , ۱۳:۱۲
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ , ۱۰:۲۳
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ , ۰۵:۱۲
ربط: %۵۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۰۳:۰۴
ربط: %۸۰