صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی شکنجه

تعداد مواردیافت شده 14

۱۳۹۹/۰۷/۰۴ , ۲۰:۲۳
ربط: %۲۸
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ , ۲۱:۱۲
ربط: %۵۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ , ۱۳:۳۴
ربط: %۷۵
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , ۲۰:۲۸
ربط: %۱۲
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ , ۲۰:۱۴
ربط: %۲۴