صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شهر هوشمند

تعداد مواردیافت شده ۲۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ , ۲۱:۰۶
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ , ۱۴:۰۳
ربط: %۱۹
صفحه ۱ از ۲