صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی شهر هوشمند

تعداد مواردیافت شده 15

۱۳۹۹/۰۷/۰۹ , ۲۳:۲۳
ربط:
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ , ۱۱:۲۳
ربط: %۱۷
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , ۲۰:۲۸
ربط:
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ , ۱۳:۵۰
ربط: %۹۵
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ , ۱۲:۲۸
ربط: