صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شوروی

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ , ۱۶:۰۱
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ , ۱۴:۲۳
ربط: %۷۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۹۸
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۹۴
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ , ۱۶:۵۹
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ , ۱۵:۵۷
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۹۸