صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شیوع طاعون در ایران

تعداد مواردیافت شده ۳
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ , ۱۸:۳۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ , ۱۶:۴۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۰:۰۱
کمتر از 1