صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی شیوع کرونا

تعداد مواردیافت شده ۱۱۴
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ , ۰۲:۱۲
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ , ۱۵:۳۴
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ , ۰۹:۴۸
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ , ۱۸:۵۵
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۰:۰۲
ربط: %۳
صفحه ۱ از ۵