صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی صدمه

تعداد مواردیافت شده ۱۷
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ , ۰۹:۵۵
ربط: %۴۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۰۱:۲۶
ربط: %۶۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ , ۱۵:۳۴
ربط: %۴۰