صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی صعود شاخص کل

تعداد مواردیافت شده ۱۷
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ , ۱۳:۵۹
ربط: %۱۲
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ , ۰۱:۵۶
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ , ۱۱:۰۱
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ , ۱۰:۱۲
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ , ۰۹:۱۲
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ , ۰۸:۴۹
ربط: %۳۵