صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی صنایع غذایی

تعداد مواردیافت شده ۲۴
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۰:۱۲
ربط: %۳۷
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ , ۰۲:۱۲
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ , ۲۳:۲۸
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ , ۱۷:۳۲
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ , ۱۹:۲۳
ربط: %۶۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ , ۱۴:۰۵
ربط: %۳۷
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ , ۲۱:۵۷
ربط: %۵