صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی صنایع غذایی

تعداد مواردیافت شده ۳۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ , ۲۱:۴۷
ربط: %۲۳
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ , ۰۳:۴۱
ربط: %۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ , ۰۷:۳۰
ربط: %۵
صفحه ۱ از ۲