صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی صنعت استراتژیک

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ , ۲۳:۴۵
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ , ۱۴:۳۹
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ , ۱۱:۲۰
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ , ۱۸:۳۲
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۰