صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ضد آمریکایی

تعداد مواردیافت شده ۱۲
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ , ۰۲:۱۲
ربط: %۱۴
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ , ۱۷:۵۷
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ , ۱۱:۰۱
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ , ۰۱:۱۴
ربط: %۴۸
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۳۴