صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ضد آمریکایی

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۳۴
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ , ۱۸:۵۵
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۲۲:۲۳
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۸