صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی طاعون چیست

تعداد مواردیافت شده ۴
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ , ۱۶:۴۵
ربط: %۲۶
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۰:۰۱
ربط: %۲۶
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۳