صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی طالبان هرات را گرفت

تعداد مواردیافت شده ۲۱
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ , ۱۴:۳۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۶:۳۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۲۳:۳۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ , ۱۹:۰۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ , ۲۳:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۲۳:۰۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ , ۲۰:۳۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
کمتر از 1