صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی علت آتش گرفتن شناور ایرانی در خلیج فارس

تعداد مواردیافت شده ۱
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۱۰:۰۲
کمتر از 1