صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی علت افزایش قیمت دلار

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۱۱:۴۲
ربط: %۳۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ , ۱۱:۲۳
ربط: %۳۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ , ۰۶:۱۵
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۲:۱۵
ربط: %۱۱