صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی علت سقوط پهلوی

تعداد مواردیافت شده ۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۳۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۴۴