صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی علیرضا دبیر

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ , ۱۲:۴۸
ربط: %۷
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ , ۱۲:۳۲
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ , ۱۳:۵۴
ربط: %۴