صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی علیرضا رییسی

تعداد مواردیافت شده 11

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۱۶:۴۹
ربط: %۴۵
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ , ۱۳:۱۵
ربط: %۳۵