صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی علیرضا رییسی ستاد مقابله با کرونا

تعداد مواردیافت شده ۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ , ۱۲:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ , ۱۳:۳۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ , ۱۲:۱۶
کمتر از 1