صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران

تعداد مواردیافت شده 3

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ , ۲۰:۰۱
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ , ۱۱:۰۱
ربط: کمتر از 1