صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی علی اکبر مختاری

تعداد مواردیافت شده ۵۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ , ۱۵:۲۳
ربط: %۳۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ , ۱۴:۰۵
ربط: %۳۰
صفحه ۱ از ۳