صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی علی دایی و عباس بوعذار

تعداد مواردیافت شده ۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ , ۰۰:۲۲
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ , ۱۳:۰۱
ربط: %۷۵