صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی عیدی بازنشستگان

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ , ۱۱:۰۳
ربط: %۹۴
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ , ۱۷:۱۴
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ , ۱۷:۰۵
ربط: %۳