صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی غلامحسین دشتی

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ , ۱۲:۳۵
ربط: %۴۶
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ , ۱۸:۳۴
ربط: %۴۲