صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فایزر

تعداد مواردیافت شده ۶۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ , ۱۸:۰۴
ربط: %۵
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ , ۱۵:۰۵
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ , ۱۶:۲۳
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۵:۰۳
ربط: %۳۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ , ۱۴:۴۳
ربط: %۴
صفحه ۱ از ۳