صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی فرامرز فرمانی

تعداد مواردیافت شده 3

۱۳۹۹/۰۶/۳۰ , ۰۸:۲۸
ربط: %۴۵
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ , ۱۲:۰۱
ربط: %۹۱