صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فرمانده نیروی انتظامی

تعداد مواردیافت شده ۳۲
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ , ۱۱:۴۱
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ , ۱۹:۰۲
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ , ۲۰:۱۸
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۱۸:۵۰
ربط: %۶۸
صفحه ۱ از ۲