صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فرمول موفقیت

تعداد مواردیافت شده ۳
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۲۱:۴۱
ربط: %۸۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ , ۲۱:۰۶
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ , ۲۱:۰۳
ربط: %۴۸