صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فرودگاه کابل

تعداد مواردیافت شده ۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۸:۴۳
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ , ۲۳:۰۱
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ , ۱۱:۰۵
ربط: %۴۴