صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فشار تورم

تعداد مواردیافت شده ۲۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۰:۰۱
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ , ۲۱:۱۹
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۴:۰۱
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۱۴:۲۹
ربط: %۴۱
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ , ۱۷:۳۶
ربط: %۶۲
صفحه ۱ از ۲