صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فشار خون

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ , ۱۶:۱۸
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۷:۳۱
ربط: %۴۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۰:۰۱
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۲۳:۰۷
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۴۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۲۲:۲۷
ربط: %۴۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ , ۱۲:۴۷
ربط: %۸