صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فعالان بخش خصوصی

تعداد مواردیافت شده 14

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ , ۲۲:۴۵
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ , ۰۹:۰۵
ربط: %۱۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۰۹:۱۵
ربط: %۱۲
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ , ۱۸:۰۲
ربط: %۳۲