صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فقر در ایران

تعداد مواردیافت شده ۵۴
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۱۷:۰۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ , ۱۵:۴۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۱۹:۳۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۱۸:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۲۳:۵۸
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ , ۱۳:۴۸
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ , ۱۵:۵۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۱:۱۴
کمتر از 1
صفحه ۱ از ۳