صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فقر در ایران

تعداد مواردیافت شده ۶۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ , ۰۸:۰۵
کمتر از 1
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ , ۱۵:۳۲
کمتر از 1
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ , ۱۶:۰۲
کمتر از 1
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ , ۰۱:۲۵
کمتر از 1
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ , ۰۹:۲۱
کمتر از 1
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ , ۰۰:۱۲
کمتر از 1
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ , ۲۳:۲۱
کمتر از 1
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ , ۱۳:۱۲
کمتر از 1
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ , ۱۵:۱۵
کمتر از 1
صفحه ۱ از ۳