صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فقر در ایران

تعداد مواردیافت شده ۵۹
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ , ۰۹:۵۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ , ۰۲:۲۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ , ۲۱:۲۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ , ۱۴:۱۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ , ۲۳:۰۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ , ۱۷:۵۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۱۸:۴۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ , ۱۰:۵۵
کمتر از 1
صفحه ۱ از ۳