صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فقر مطلق 30 میلیون ایرانی 2 آبان 1400

تعداد مواردیافت شده ۱
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ , ۰۷:۲۱
ربط: %۴۴