صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فناوری اطلاعات

تعداد مواردیافت شده ۳۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ , ۱۳:۰۶
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ , ۲۱:۳۹
ربط: %۸۵
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ , ۱۵:۳۱
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ , ۰۸:۴۶
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۰۱:۱۳
ربط: %۳۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۱۱:۰۲
ربط: %۴۱
صفحه ۱ از ۲