صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی فیلم

تعداد مواردیافت شده ۱۷۸
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ , ۱۹:۲۰
ربط: %۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ , ۰۴:۴۷
ربط: %۲
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ , ۱۵:۰۵
ربط: %۴
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ , ۰۱:۴۱
ربط: %۲
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ , ۲۲:۰۶
ربط: %۱
صفحه ۱ از ۸