صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قتل همسر

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ , ۱۵:۵۱
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۱:۱۴
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ , ۰۹:۴۸
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ , ۲۲:۴۵
ربط: %۷