صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قحطی

تعداد مواردیافت شده ۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ , ۲۳:۰۹
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ , ۰۳:۱۳
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ , ۱۹:۱۱
ربط: %۱۶